Slyröjning

Röjning av hela vägnätets vägrenar pågår. Tänk på att fastighetsägaren har skyldighet att röja längs tomtgräns.