Lantmäteriförättning

Ansökan om förrättning har insänts till Lantmäteriet på de s.k. stickvägarna. Lantmäteriet beräknar att det  kommer att ta ca 1 år innan förrättningen är klar.