Motorfordonstillstånd

Tillståndsblanketter har sänts ut till alla som innehar motorfordon på Nordkoster. Ansökan skall fyllas i och sändas till vägföreningen. Förbudsskyltar har satts vid Västra bryggan och i Vettnet.

OBS! Mopeder, två och trehjuliga får framföras utan tillstånd