Väggrus

Under w45 får vi 200 ton grus till Västra Bryggan som skall spridas på vägarna. De vägar som främst berörs är vägen till Galejen och till Åleviken