Kallelse styrelsemöte

Det är nu dags innan jul att ha ett sista styrelsemöte. Kallelsen kommer att sändas ut via e-mail och per brev till styrelsen. Datum för mötet är Onsdagen den 1 decemberr kl. 19.00.

Väl mött!

Kommentera gärna nyheten: