Motorfordonstillstånd

Ansökningar för att använda motorfordon på vårt vägnät har kommit in från fordonsägarna. Fortfarande finns det några som inte har sökt tillstånd. En sammanställning finns redovisad under fliken "Fordonstillstånd. Totalt finns det 41 st fordon på Nordkoster som är tillståndskrävande. De som har tillstånd har fått en liten gul klisterlapp som skall sättas på fordonet.

Tänk på att om ni funderar på att köpa ett fordon så kontakta styrelsen innan ni köper så att ni vet att ni kan använda fordonet på vägnätet.

Kommentera gärna nyheten: