Adressändring mm

Det är snart dags att sända ut kallelsen till årsmötet. Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att rapportera om någon förändring skett av ägarförhållanden på fastigheten eller om kallelsen skall sändas ut till någon annan adress än tidigare

 

Kommentera gärna nyheten: