Polisen kommer till Koster

Polisen kommer under sommaren att komma ut till Koster och kontrollera att vi följer de lagar och förordningar som finns på våra vägar.

 

Vi måste alla förstå att Sveriges lagar även gäller oss härute så nu är det bara att se till att fordonet ni använder är lagenlig och att hjälm användes. Tänk även på att inte köra med alkohol i kroppen.

 

Enligt en artikel i Strömstads tidning så kan man läsa följande:

 

"Enligt den lokala trafikföreskriften som gäller för Kosteröarna är det inte tillåtet att köra med andra motorfordon än de med två och tre hjul på allmänna vägar. För att använda fordon som faller utanför föreskriften krävs speciell dispens."

 

Enligt de trafikföreskrifter finns gäller följande:

 

På Kosteröarna allmänna vägar gäller:

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler hjul än två. Undantag: Trehjulig moped, traktor, lastbil och motorredskap. Undantag kan medges för fordon som skall användas i nyttotrafik. Med stöd av VTK 147. Föreskriften är tagen med stöd av VTK 1989 och ej med stöd av TrF som det står i ingressen. Föreskriften är på ett område utanför tättbebyggt område och på allmänna vägar där kommunen ej är huvudman. Föreskriften är inskriven i ett system som ej kan ta emot VTK anteckningar och ej omskriven till TrF då det ligger utanför kommunens mandatområde.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 oktober 1989 och infördes i liggaren den 26 augusti 2009. 

 

Föreskriften gäller de Allmänna vägarna på Koster och den enda Allmänna vägen som finns är på Sydkoster. Vår väg på Nordkoster är en Enskild väg med statsbidrag och där gäller Trafikförordningen paragraf 10.

I fråga om enskild väg skall ägaren av vägen avgöra om trafik med motordrivna fordeon eller visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum.

 

Vad vi förstår så har vi gjort rätt med de regler som föreningen har satt upp gäller vilka fordon som får köras på vårt vägnät.

Kommentera gärna nyheten:

  • carl • 1 juni 2014 20:52:09
    Paragrafryttarnas övärld ;)