Årsmöte den 29 april

Boka söndagen den 29 April för Vägföreningens årsmöte i Fiskargården. Dagordning enligt stadgarna. Vi har fått in en motion från ett antal fastighetsägare att Myrenvägen från brandstationen fram till fastighet 1:124 införlivas i vägnätet som stämman skall ta ställning till.

Vi kommer även att ta upp för diskussion vägen till Högen som förelogs ingå i den förättning som lantmäteriet arbetar med.

Välkomna alla medlemmar.

Kommentera gärna nyheten: