Årsmöte

Ett välbesökt årsmöte hölls på Lördagen i Fiskargården. Många intressanta diskussioner fördes bl.a införande av de s.k. Stickvägarna. Efter en lång debatt beslutades enhälligt att väg nr 6 (den som sträcker sig upp till Högen) inte skall tas med i föreningen. Berörda kommer att informeras då protokollet är klart.

Kostnader för iordningställande av beslutade stickvägar presenterades. Styrelsen påpekade att detta kommer att ta ca 10 år innan alla vägar har ga:2 standard.

Under mötet framkom att det har blivit problem med sophanteringen då entreprenören ej har tillåtelse att backa med traktorekipaget. Detta har fört med sig att på ett flertal ställen så har resultatet blivit att fastighetsäganra har fått samla alla soptunnor vid ett och samma ställe utmed vägen. Problem framkom även att den traktor som används uppfattas vara alldeles för stor för att få framföras på våra vägar. Mötet enades om att styrelsen tar kontakt med Strömstads kommun och diskuterar en ändring av hur sophanteringen skall gå till i framtiden.

Kommentera gärna nyheten: