Vägförening är nu på Facebook!

För att snabbt få ut information av vad som händer på vårt vägnät har försök påbörjas att lämna informationen på Facebook.
Gruppen heter NK väg. Uppmanar alla medlemmar i vägföreningen att gå med i gruppen, ju fler som är med dessto bättre.

Kommentera gärna nyheten: