Årsmötesprotokoll

Nu finns protokoll från årsmötet 2020 utlagd på hemsidan. Gå in under fliken FÖRENINGEN så finns de där för läsning.

Kommentera gärna nyheten: