ANSLUTNINGSAVGIFT

Vid nyetablering av fastighet eller när obebyggd tomt omklassas tas för närvarande ut en anslutningavgift ut på 5 000 kr.