Slitageavgift

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten och externa byggfirmor anlitas (d.v.s ej de som redan idag betalar årsavgift, Kosteröarnas Bygg, Kenneth Axelsson bygg, Lubis etc.) tas en slitagavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall och ligger normlat på mellan 3 000 - 6 000 kr. Om omfattande ombyggnad ska ske så kan en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar.