Stadgar

I medföljande fil kan du läsa stadgarna för föreningen. En ändring har skett och det är att den årliga stämman ska hållas en söndag under april d.v.s inte påskdagen varje år.