Ordförande

Namn - Roger Ekstrand

E-post - proek@telia.com

Telefon - 070-9435537

Roger har varit med oss länge och har en gedigen erfarenhet. Roger är aktiv i flera föreningar på Kosteröarna.

Sekreterare

Namn - Linda Täng

Kassör

Namn - Sven-Erik Brattholm

Ledamot

Namn - Ingegerd Kalbratt

Ledamot

Namn - Kennerh Axelsson

Suppelant

Namn - Håkan Iverslätt

Kontakta styrelsen