NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET

SLITAGEAVGIFT

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten tas en slitagavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall och ligger normalt på mellan 3 000 - 10  000 kr. Om omfattande ombyggnad ska ske så kommer en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar.

Viktigt! Anmäl ALLTID till Vägföreningen innan ni börjar en ombyggnad/åtgärder på er fastighet!

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT PGA DET RÅDANDET LÄGET MED CORONA-SMITTAN

NYA STADGAR

Styrelsens förslag på nya Stadgar finns under fliken "FÖRENINGEN". Gå sedan till stadgar så kan du läsa de nu gällande och de nya stadgarna.

Välkommen till Nordkosters vägförening ga:2

Då det begav sig, Lotsbryggan på Nordkoster! Då det begav sig, Lotsbryggan på Nordkoster!

Föreningen förvaltar Nordkosters vägnät. Vägnätet är klassad som enskild väg med statsbidrag.

Samtliga fastigheter på Nordkoster är medlemmar i föreningen med olika andelstal. Efter en förättning som genomfördes 2017 har fastboende och fritidsboende lika 5 andelar.

Årsavgiften baseras sedan på hur stor andelstal fastigheten har. Styrelsen vill påminna om att för att få rätt andelstal så är det viktigt att fastighetsägaren meddelar styrelsen om förändringar som berör fastighetens andelstal.

Nordkoster är vandringens ö varför användandet av motordrivna fordon ska minimeras. Beslut har tagit på årsmöte att all fordonstrafik, förutom mopeder (två- och trehjuliga) ska vara förbjuden. Endast fordon med tillstånd får framföras på vägnätet. Tillstånd begärs och kan erhållas, om uppsatta kriterier uppfylls av styrelsen. Blankett m.m. gå till flik "Fordonstillstånd"

Strömstads kommun ansvarar för snöröjning (föreningen betalar en summa varje år för detta till kommunen) och belysning av hela vägnätet, all övrigt underhåll ansvaras av föreningen.

Håll vägbanan fri från träd och häckar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att träd eller häckar inte hänger över vägen. Gå in på fliken under startsidan så kan ni läsa vilka mått som gäller.

Har ni några frågor så hör då av er till Roger Ekstrand eller någon annan i styrelsen.

Buskörning på våra vägar

Varje år kommer det in klagomål från kosterbor att det buskörs på våra vägar. Det som är oroväckande är att det är så många mindreåriga som framförallt kör packmopeder. Vi vill uppmana alla föräldrar att inte låta era barn/barnbarn köra mopederna. Om någon olycka är framme så är det föräldrarna till barnet som är skyldiga.

Det har även under påskhelgen skett en allvarlig olycka med personskador på en packmoped. Polisen misstänker att föraren var onykter.

Vi måste skärpa till oss och hålla oss till de lagar som finns för att fortsättningsvis kunna åka tryggt på våra vägar på Nordkoster. 

KÖR LUNGT, LÅNA INTE UT FORDONET TILL MINDERÅRIGA, KÖR NYKTER

Styrelsen

Aktuellt

2010

Nu är det dags att summera år 2010. Vi har utfört mycket på vårt vägnät bl.a. har vägen breddats vid Västra Bryggan, grus har lagts på vid Åleviken/Galejen och nere i Vettnet. Ansökan om förrättning för de sk. "Stickvägarna " har lämnats till lantmäteriet. Ansökan om att få använda motorfordon har sänts ut till alla som innehar tillståndskrävande fordon. Styrelsen vill härmed passa på att önska alla medlemmar i föreningen till en riktig God Jul & Gott Nytt År.

Visa hela nyheten »

Det är nu dags innan jul att ha ett sista styrelsemöte. Kallelsen kommer att sändas ut via e-mail och per brev till styrelsen. Datum för mötet är Onsdagen den 1 decemberr kl. 19.00.

Väl mött!

Visa hela nyheten »

Janne har kört ut gruset vid Vägen till Högen och Åleviken. Det som nu återstår är vägen till Galejen. Vi väntar med den tills det pågåendet bygget av husgrunden är klar.

Janne kommer sedan att sladda vägen för att jämna till eventuella ojämnheter på vägbanan.

Visa hela nyheten »

Nu har gruset kommit till Västra Bryggan med båt. Janne kommer att börja köra ut gruset imorgon Fredag.

Visa hela nyheten »

Under w45 får vi 200 ton grus till Västra Bryggan som skall spridas på vägarna. De vägar som främst berörs är vägen till Galejen och till Åleviken

Visa hela nyheten »

Tillståndsblanketter har sänts ut till alla som innehar motorfordon på Nordkoster. Ansökan skall fyllas i och sändas till vägföreningen. Förbudsskyltar har satts vid Västra bryggan och i Vettnet.

OBS! Mopeder, två och trehjuliga får framföras utan tillstånd

Visa hela nyheten »

Ansökan om förrättning har insänts till Lantmäteriet på de s.k. stickvägarna. Lantmäteriet beräknar att det  kommer att ta ca 1 år innan förrättningen är klar.

Visa hela nyheten »

Röjning av hela vägnätets vägrenar pågår. Tänk på att fastighetsägaren har skyldighet att röja längs tomtgräns.

 

Visa hela nyheten »