NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET

SLITAGEAVGIFT

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten tas en slitagavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall och ligger normalt på mellan 3 000 - 10  000 kr. Om omfattande ombyggnad ska ske så kommer en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar.

Viktigt! Anmäl ALLTID till Vägföreningen innan ni börjar en ombyggnad/åtgärder på er fastighet!

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT PGA DET RÅDANDET LÄGET MED CORONA-SMITTAN

NYA STADGAR

Styrelsens förslag på nya Stadgar finns under fliken "FÖRENINGEN". Gå sedan till stadgar så kan du läsa de nu gällande och de nya stadgarna.

Välkommen till Nordkosters vägförening ga:2

Då det begav sig, Lotsbryggan på Nordkoster! Då det begav sig, Lotsbryggan på Nordkoster!

Föreningen förvaltar Nordkosters vägnät. Vägnätet är klassad som enskild väg med statsbidrag.

Samtliga fastigheter på Nordkoster är medlemmar i föreningen med olika andelstal. Efter en förättning som genomfördes 2017 har fastboende och fritidsboende lika 5 andelar.

Årsavgiften baseras sedan på hur stor andelstal fastigheten har. Styrelsen vill påminna om att för att få rätt andelstal så är det viktigt att fastighetsägaren meddelar styrelsen om förändringar som berör fastighetens andelstal.

Nordkoster är vandringens ö varför användandet av motordrivna fordon ska minimeras. Beslut har tagit på årsmöte att all fordonstrafik, förutom mopeder (två- och trehjuliga) ska vara förbjuden. Endast fordon med tillstånd får framföras på vägnätet. Tillstånd begärs och kan erhållas, om uppsatta kriterier uppfylls av styrelsen. Blankett m.m. gå till flik "Fordonstillstånd"

Strömstads kommun ansvarar för snöröjning (föreningen betalar en summa varje år för detta till kommunen) och belysning av hela vägnätet, all övrigt underhåll ansvaras av föreningen.

Håll vägbanan fri från träd och häckar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att träd eller häckar inte hänger över vägen. Gå in på fliken under startsidan så kan ni läsa vilka mått som gäller.

Har ni några frågor så hör då av er till Roger Ekstrand eller någon annan i styrelsen.

Buskörning på våra vägar

Varje år kommer det in klagomål från kosterbor att det buskörs på våra vägar. Det som är oroväckande är att det är så många mindreåriga som framförallt kör packmopeder. Vi vill uppmana alla föräldrar att inte låta era barn/barnbarn köra mopederna. Om någon olycka är framme så är det föräldrarna till barnet som är skyldiga.

Det har även under påskhelgen skett en allvarlig olycka med personskador på en packmoped. Polisen misstänker att föraren var onykter.

Vi måste skärpa till oss och hålla oss till de lagar som finns för att fortsättningsvis kunna åka tryggt på våra vägar på Nordkoster. 

KÖR LUNGT, LÅNA INTE UT FORDONET TILL MINDERÅRIGA, KÖR NYKTER

Styrelsen

Aktuellt

2011

Polisen kommer under sommaren att komma ut till Koster och kontrollera att vi följer de lagar och förordningar som finns på våra vägar.

 

Vi måste alla förstå att Sveriges lagar även gäller oss härute så nu är det bara att se till att fordonet ni använder är lagenlig och att hjälm användes. Tänk även på att inte köra med alkohol i kroppen.

 

Enligt en artikel i Strömstads tidning så kan man läsa följande:

 

"Enligt den lokala trafikföreskriften som gäller för Kosteröarna är det inte tillåtet att köra med andra motorfordon än de med två och tre hjul på allmänna vägar. För att använda fordon som faller utanför föreskriften krävs speciell dispens."

 

Enligt de trafikföreskrifter finns gäller följande:

 

På Kosteröarna allmänna vägar gäller:

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler hjul än två. Undantag: Trehjulig moped, traktor, lastbil och motorredskap. Undantag kan medges för fordon som skall användas i nyttotrafik. Med stöd av VTK 147. Föreskriften är tagen med stöd av VTK 1989 och ej med stöd av TrF som det står i ingressen. Föreskriften är på ett område utanför tättbebyggt område och på allmänna vägar där kommunen ej är huvudman. Föreskriften är inskriven i ett system som ej kan ta emot VTK anteckningar och ej omskriven till TrF då det ligger utanför kommunens mandatområde.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 oktober 1989 och infördes i liggaren den 26 augusti 2009. 

 

Föreskriften gäller de Allmänna vägarna på Koster och den enda Allmänna vägen som finns är på Sydkoster. Vår väg på Nordkoster är en Enskild väg med statsbidrag och där gäller Trafikförordningen paragraf 10.

I fråga om enskild väg skall ägaren av vägen avgöra om trafik med motordrivna fordeon eller visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum.

 

Vad vi förstår så har vi gjort rätt med de regler som föreningen har satt upp gäller vilka fordon som får köras på vårt vägnät.

Visa hela nyheten »

Nu finns påskrivet årsmötesprotokoll 2011 utlagt under fliken "Föreningen". Om ni har några frågor angående protokollet är det bara att kontakta någon i styreslen så hjälper vi till.

Visa hela nyheten »

Nu är vägen vid vettnet mot reservatet öppen för trafik igen.

Visa hela nyheten »

Datum för Årsmötet har spikats till Söndagen den 24 april kl. 10.00. Mötet kommer att hållas i Fiskargården. Kallelse med inbetalningsblankett för årets vägavgift kommer att sändas ut i närtid per post.

 

Boka dagen så att ni kan göra er röst hörd och få information över vad som händer i vägfrågor.

 

Styrelsen

Visa hela nyheten »

I år är det stora problem med vatten och bildande av is på vägen. Nere vid Vettnet i riktning mot Reservatet så har vatten trängt ut som sedan frusit till en kompakt is. Vägen har därför stängts av. För att komma till Reservatet så har en alternativ väg plogats (riktning mot Högen).

 

Mycket vatten har runnit ut på vägen mot Miltons stugby´. Var försiktig då ni passerar där.

Visa hela nyheten »

Det är snart dags att sända ut kallelsen till årsmötet. Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att rapportera om någon förändring skett av ägarförhållanden på fastigheten eller om kallelsen skall sändas ut till någon annan adress än tidigare

 

Visa hela nyheten »

Ansökningar för att använda motorfordon på vårt vägnät har kommit in från fordonsägarna. Fortfarande finns det några som inte har sökt tillstånd. En sammanställning finns redovisad under fliken "Fordonstillstånd. Totalt finns det 41 st fordon på Nordkoster som är tillståndskrävande. De som har tillstånd har fått en liten gul klisterlapp som skall sättas på fordonet.

Tänk på att om ni funderar på att köpa ett fordon så kontakta styrelsen innan ni köper så att ni vet att ni kan använda fordonet på vägnätet.

Visa hela nyheten »