Bygga hus nära vägen

Styrelsen har observerat att ett antal s.k. Friggebodar har byggt närmare än 4,5 meter från vägarna. Vi vill påminna om att alltid begära tillstånd från Vägföreningen om ni tänker bygga ett hus närmare än 4,5 meter från vägbanan.
Hur vägföreningen skall ställa sig för de som redan har byggt närmare än 4,5 m  och inte fått tillstånd av styreslen kommer att beslutas på årsmötet 2015.